Aprillikuus vähendatakse osalustasu poole võrra

Lp .lapsevanemad  ja huvitegevustes osalejad! Seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega välja kuulutatud eriolukord paneb nii eraisikud kui omavalitsused keerukasse olukorda. Praegu peaksid kõik andma oma panuse selleks, et peale eriolukorra lõppemist toimiks meie riik endiselt. Kõige muu kõrval peame oluliseks, et meie lapsed ja noored saaksid jätkata oma õpinguid huvikoolides  ning arendada oma võimeid huvitegevuses täies