Kunstiringi tunde maikuus ei toimu

Head ringiosalejad!

Maikuus  KUNSTIRINGI TUNDE   EI TOIMU ÕPETAJA HAIGESTUMISE TÕTTU.

Järgmised tunnid toimuvad eeldatavasti juunikuus.

 

JÄLGIGE INFOT MEIE KODULEHEKÜLJEL  https://www.huvikeskus.info/ 

Lisainfo: 33 42 032

Käitumisjuhised kultuuri- ja huvikeskuses alates 18.maist

Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse 5.mai 2020 korraldusest nr. 143 , mis leevendab piiranguid huvitegevuse, noorsoo- ja näituseasutuse töö valdkonnas vastavalt korralduses väljatoodud meetmetele ja juhidudes terviseameti soovitustest palume järgida kultuuri-ja huvikeskuses  alljärgnevaid käitumisjuhised alates 18.maist:   Huviringides tegutseme väikestes gruppides (max 10 inimest) võttes arvesse tegevuse iseloomu ja ruumide suurust. Järgime hügieenireegleid : peseme ja desinfitseerime

Kultuuri- ja huvikeskus avab uksed 18.maist

18.maist alustavad laste – ja noorte huviringid, avanevad noortekeskus ja linnagalerii lähtuvalt Vabariigi Valitsuse 5.mai 2020 korraldusest nr.143, mis leevendab piiranguid huvitegevuse, noorsoo- ja näituseasutuse töö valdkonnas vastavalt korralduses väljatoodud meetmetele. Täiskasvanute tegevused jäävad veel ootele.   Laste- ja noorte huviringid jätkavad kehtiva ajagraafiku järgi. Täpset informatsiooni võimalike muudatuste kohta (nt. grupi suurused, ajad) jagavad

Huvitegevus jätkub 18.maist, osalustasu vähendatakse mais poole võrra

Lp .lapsevanemad  ja huvitegevustes osalejad! Koroonaviiruse leviku tõkestamisega välja kuulutatud eriolukorda on pikendatud 17.maini, mis on pannud meid kõiki jätkuvalt keerukasse olukorda. Tänan Teid kõiki väga mõistva, vastutustundliku ja toetava suhtumise eest ajal, mil meie tavapärane tegevus on olnud peatunud. Palun, varume veel natuke kannatust ja juba varsti,18.maist saame huvitegevusega taas edasi minna. Kuna järgida