Lühendatud pressiteade EST/RUS (PDF)

Pressiteade 02.04.2021

 

Ida-Virumaal alustab 2021. aasta teises pooles inseneeria, tehnoloogia ja lennunduse sektoreid tutvustav ürituste sari North-East Takeoff

 

“Mõte lennupäevadest ringles Jõhvi vallavalituses juba 2020. a. suvel. Ilmsiks saab see tänu Kirderanniku Koostöökogu LEADER-projektitoetuse taotlusvooru edukale läbimisele. Lennundusettevõtetega suhtlemine päädis inseneeria- ning tehnikavaldkondi propageeriva ürituste sarjaga, mis on eeskätt suunatud kohalikule karjääri- ja töövõimalusi otsivale inimesele” sõnas North-East Takeoff projektijuht Kristo Kõrgnurm. Ees on ootamas konverents, Jõhvi lennupäevad, lennundusega seotud asutuste külastused ning nendes tegutsevate inimeste loengud Jõhvis.

23. juulil 2021 07.2021 – Lennunduse teemaline konverents “Eesti regionaallennujaamad ja -väljad – nende roll kohalikele omavalitsustele ja kohalikule elanikkonnale II” Jõhvi Kontserdimajas. Tegemist on jätkukonverentsiga 2020. a. Ruhnus toimunud konverentsile, mille korraldas Diamond Sky OÜ tegevjuht Ken Koort.

Konverents lõpeb vastuvõtuga, mis on eeskätt suunatud järgneval festivalipäeval eralennukiga osalevatele pilootidele, kellele pakutakse tasuta transporti (Jõhvi Kontserdimaja-Toila SPA-Jõhvi lennuväli), õhtusööki ja ööbimist Toila SPAs.

24.07.2021 – Jõhvi Lennupäevad 2021

Õhus: Sobivate ilmastikuolude korral vahemikus 11:00-15:00 toimuvad erapilootide lennud ja võistlused (osaline korraldus ja päevajuhtimine: Hendrik Agur), mudellennukite/droonide võistlus (korraldaja: Jõhvi Lennuväli SA). Võimalusel toimuvad tasulised huvilennud Jõhvi kohal.
Maal: väikelennukite näituseala, lennundusega seotud ettevõtete ja Eesti Lennuakadeemia telgid, laat (toitlustajad, kauplejad). Laval esinevad kohalikud koosseisud: Jõhvi Big Band, Kohtla-Järve noorteorkester, DB4, jms ning peaesineja on kell 15:00 ansambel ShanonToimub edasiste projekti tegevuste propageerimine ja huviliste ringi moodustamine.

Augustis 2021 korraldatakse 1-päevane väljasõit Eesti Lennundusmuuseumisse ja Eesti Lennuakadeemiasse Tartu külje all. Väljasõit on planeeritud 30 inimesest koosnevale huvigrupile, kes jaotuvad kohapeal kaheks grupiks ja külastavad asutusi kordamööda. Eesti Lennundusmuuseumis saab oma silmaga vaadelda laia valikut erinevatest õhusõidukitest, lennukimudelitest, reaktiivmootiritest, jne. Eesti Lennuakadeemias on igal ekskursioonil osalejal võimalus proovida huvilendu helikopteri või lennuki simulaatoril.

Augustis 2021, septembris 2021 ja aprillis 2022 leiavad Jõhvi Kontserdimajas aset õppepäevad. Teemadeks lennundus, tehnoloogia, jms. Esinevad Eesti Lennuakadeemia lektorid, erinevate lennundusettevõtete juhid, erapiloodid, jt.

Teemaderingi kujunemise saavad määrata moodustunud lennundushuviliste grupi liikmed.

Mais 2022 toimub Jõhvist 1-päevane väljasõit lennundusettevõtetesse. Avaneb võimalus kohapealseks tutvumiseks ja personaalsete kontaktide loomiseks lennundusettevõtetes.

Projekti rahastatakse Kirderanniku Koostöökogu LEADER fondi meetmest “Koostöö ja ühistegevuse arendamine”. Projekti peamised sihtrühmad on Jõhvi valla, Toila valla ja Narva-Jõesuu linna omavalitsusüksuste elanikud, kellele on avatud registreerimise eelisjärjekord piiratud sissepääsuga üritustele (konverents, väljasõidud, loengud). Samuti on toetusmeetme piirkonna elanikele planeeritud bussitransport suurematest keskustest üritusele ja tagasi.

Peamisteks katsumuseks on antud hetkel Jõhvi Lennupäevade programmi täiendamine sponsorite (sh ümbruskaudsed omavalitsused) ja eralennuki omanike näol. Kõik huvitunud, sh vabatahtlikud taustajõud, on ürituse edukaks läbiviimiseks oodatud ühendust võtma aadressil kristo@huvikeskus.info.

Kogu projekt sai inglise keelse nimetuse “North-East takeoff”, sest nii kõnetab see korraga nii eesti- kui venekeelset kogukonda. Samuti on lennundussektoris levinud inglise keelne kommunikatsioon.

Projektili tunnuslause “Ärata endas lennupisik!” ja valminud visuaalid kirdesse suunatud kompassi ja Jõhvi siluetil õhku tõusva väikelennukiga viitavad programmi eesmärgile ärgitada kohalikke proovima kätt valdkonnas, mida seni võib-olla kaalutud ei ole.

Detailsem info koondatakse Facebooki lehele North-East Takeoff ning Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse kodulehele.

 

Jõhvi Vallavalitsus, Jõhvi Lennuväli SA, Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus

 

Lisainfo: Kristo Kõrgnurm, kristo@huvikeskus.info, 58 666 952

Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse kunstiline juht
North-East Takeoff projektijuht

Vene keeles: Anastassia Gavrina, anastassiagavrina98@gmail.com

 


 

Пресс-релиз 02.04.2021

В 2021 году в Ида-Вирумаа пройдет серия мероприятии North-East Takeoff, которая познакомит как жителей, так и гостей региона  с инженерией, с технологией и с авиацией

“Идея о восстановлении традиции лётных дней уже крутилась в Йыхвиской волостной управлении еще летом 2020 году.  Благодаря Ассамблее Сотрудничества Северо-Восточного побережья и программе   LEADER – произойдет это уже в этом году! Общение с авиационным сообществом привело к серии мероприятии, пропагандирующих сферы инженерии и техники, которые прежде всего направлены на местных жителей, которые ищут возможности  трудоустройства и карьерного роста, и также на молодежь, которой еще предстоит сделать выбор своей специальности”, рассказал руководитель проекта North-East Takeoff Кристо Кыргнурм. Впереди ожидается конференция, Лётные дни Йыхви, также посещение учреждений связанных с авиацией и лекции экспертов в Йыхви.

23 июля 2021 (23.07.2021)  – Конференция на тему авиации “Эстонские региональные площадки и  аэродромы  – их роль для местных самоуправлении и  для местного населения II” в Йыхвиском концертном доме. Данная конференция является продолжением другой конференции, которая прошла в 2020 году в Рухну и организатор которой был исполнительный директор Diamond Sky Кен Коорт. 

Конференция закончится приемом, который прежде всего направлен на пилотов, принимающие участие в следующем фестивальном дне, и также им предоставляется бесплатный транспорт (Йыхвиский концертный дом-Тойла СПА-Йыхвиский аэродром), ужин и ночлег в Тойла СПА.

24.07.2021 – Лётные Дни Йыхви 2021

В воздухе: При хороших погодных условиях с 11.00-15.00 состоятся полеты частных пилотов и соревнования (частичная организация и ведущий дня: Хендрик Агур), соревнование дронов/авиамоделей (организатор ЦУ Йыхвиский Аэродром). При возможности состоятся платные полеты над Йыхви.
На земле: выставка малых самолетов, палатки различных авиакомпаний и палатки Эстонской авиационной академии. Также будет ярмарка (торговцы, организаторы питания).
На сцене выступят местные группы: Jõhvi Big Band, молодежный оркестр Кохтла-Ярве, DB4, и также в 15.00 ожидается ансамбль Shanon. Также будет происходить продвижение дальнейшей деятельности проекта и формирование круга интересующихся

В августе 2021 будет организован однодневный выезд в Эстонский авиационный музей и в Эстонскую авиационную академию возле Тарту. Выезд планируется для 30 местной группы, которая в свою очередь разделяться на две  другие группы и, которые будут посещать учреждения по очереди. Там вы сможете своими глазами увидеть широкий спектр различных самолетов, моделей самолетов, также реактивных двигателей. У каждого участника будет возможность  опробовать полет на вертолете или на авиасимуляторе.

Кроме того с августа по  сентябрь 2021 и в апреле 2022 года будут проходить учебные дни в Йыхвиском концертном доме. Темы разные, но связанные с авиацией, с технологией и тд. Экспертами будут лекторы Эстонской авиационной академии, руководители различных авиационных фирм, частные пилоты и тд.
Формирование тем будет определяться участниками сформированной группой интересующихся авиацией.

В 2022 году в мае будет организован однодневный выезд в авиационную компанию. Открывается отличная возможность ознакомиться на месте с авиацией, и также установить личные контакты с интересными людьми. 

Проект финансируется фондом мероприятии программы “Leader” от Ассамблеей Сотрудничества Северо-Восточного под названием “Развитие сотрудничества и совместной деятельности”. 

Основные  целевые группы проекта являются жители Йыхвиской волости, Тойлаской волости и жители города Нарва-Йыесуу. Для жителей этих областей присутствует приоритет при регистрации на мероприятия, где ограниченное количество участников (конференция, поездки и лекции). Также для жителей этих областей запланирован автобус из крупных центров на мероприятие и обратно.

Главной задачей  на данный момент является то, чтобы модернизировать программу Лётных Дней Йыхви в виде спонсоров (включая местные самоуправления) и владельцев частных самолетов. Всех заинтересованных лиц, включая добровольцев, могут связаться с нами по адресу kristo@huvikeskus.info.

Весь проект получил название “North-East takeoff”. Тем самым обращаются как эстоноязычному  населению, так и к русскоязычному. Также стоит отметить, что в авиасекторе очень распространена англоязычная коммуникация.
Лозунг данного проекта “Разбуди в себе летчика!”. Визуально изображен смотрящий на восток компас и над Йыхви парящий самолет, которые предполагают, что программа направлена на то, чтобы разбудить в местных жителях интерес и также возможность  попробовать свои силы в области, которая, возможно, до сих пор не рассматривалась. 

Более детальную информацию найдете в Фейсбук  North-East Takeoff на сайте Йыхвиского центра культуры и интересов 

 

Волостная управа Йыхви, ЦУ Йывиский аэродром, Йыхвиский центр культуры и интересов

 

Дополнительная информация:
Кристо Кыргнурм, kristo@huvikeskus.info, 58 666 952
Художественный руководитель Йыхвиского центра культуры и интересов

Руководитель проекта North-East Takeoff 

По русский:
Анастасия Гаврина, anastassiagavrina98@gmail.com