Kunstiringi tunde maikuus ei toimu

Head ringiosalejad!

Maikuus  KUNSTIRINGI TUNDE   EI TOIMU ÕPETAJA HAIGESTUMISE TÕTTU.

Järgmised tunnid toimuvad eeldatavasti juunikuus.

 

JÄLGIGE INFOT MEIE KODULEHEKÜLJEL  https://www.huvikeskus.info/ 

Lisainfo: 33 42 032

Käitumisjuhised kultuuri- ja huvikeskuses alates 18.maist

Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse 5.mai 2020 korraldusest nr. 143 , mis leevendab piiranguid huvitegevuse, noorsoo- ja näituseasutuse töö valdkonnas vastavalt korralduses väljatoodud meetmetele ja juhidudes terviseameti soovitustest palume järgida kultuuri-ja huvikeskuses  alljärgnevaid käitumisjuhised alates 18.maist:   Huviringides tegutseme väikestes gruppides (max 10 inimest) võttes arvesse tegevuse iseloomu ja ruumide suurust. Järgime hügieenireegleid : peseme ja desinfitseerime

Kultuuri- ja huvikeskus avab uksed 18.maist

18.maist alustavad laste – ja noorte huviringid, avanevad noortekeskus ja linnagalerii lähtuvalt Vabariigi Valitsuse 5.mai 2020 korraldusest nr.143, mis leevendab piiranguid huvitegevuse, noorsoo- ja näituseasutuse töö valdkonnas vastavalt korralduses väljatoodud meetmetele. Täiskasvanute tegevused jäävad veel ootele.   Laste- ja noorte huviringid jätkavad kehtiva ajagraafiku järgi. Täpset informatsiooni võimalike muudatuste kohta (nt. grupi suurused, ajad) jagavad

Huvitegevus jätkub 18.maist, osalustasu vähendatakse mais poole võrra

Lp .lapsevanemad  ja huvitegevustes osalejad! Koroonaviiruse leviku tõkestamisega välja kuulutatud eriolukorda on pikendatud 17.maini, mis on pannud meid kõiki jätkuvalt keerukasse olukorda. Tänan Teid kõiki väga mõistva, vastutustundliku ja toetava suhtumise eest ajal, mil meie tavapärane tegevus on olnud peatunud. Palun, varume veel natuke kannatust ja juba varsti,18.maist saame huvitegevusega taas edasi minna. Kuna järgida

Kultuuri-ja huvikeskus jääb suletuks 17.maini

Vastavalt valitsuse otsusele 24.aprillist 2020 on Eestis eriolukorda pikendatud 17.maini. Sellest  tulenevalt jääb ka kultuuri-ja huvikeskus jätkuvalt suletuks. Vabariigi valitsus on koostanud kriisist väljumise strateegia, mille alusel hakatakse tavaelu tasapisi taastama. Lähtuvalt sellest ja üldistest tervisenäitajatest toimub ka huvitegevuste avanemine. Jääme lootma, et see toimub üsna pea. Seniks püsime kodus, hoiame distantsi ja meele rõõmsa!

Avalikke üritusi Eestis mais-juunis ei toimu

27.aprill 2020 – Valitsuse liikmed arutasid kabinetinõupidamisel rahvarikaste ürituste korraldamise võimalikkust kevad-suvisel hooajal ning kiitsid heaks otsuse, mille järgi avalikke üritusi Eestis mais ja juunis ei toimu. Samuti kinnitati kabinetinõupidamisel otsus, et kuni 31. augustini ei toimu Eestis ka suurüritusi. Kuna tänaste andmete põhjal pole võimalik öelda, kas juulis ja augustis saavad toimuda piiratud külastajate