Töökorraldus alates 17.maist

Vabariigi Valitsuse 13.05.2021 korralduse  nr 197 alusel leevenevad  koroonaviiruse leviku tõkestamise piiirangud. Alates 17.maist on välistingimustes  huvitegevus ja noorsootöö lubatud kuni 25-liikmelistes gruppides, k.a. juhendaja. Alates 31. maist on siseruumides lubatud tegevused kuni 10-liikmelises grupis. Kuni 31.maini kehtivad siseruumides praegused piirangud,s.t. keelatud on grupitegevused ning individuaaltegevusi läbi viies tuleb juhinduda 2+2 reeglist. Ruumide täituvus ei tohi olla

Huvikeskus kogub Eesti Vabariigi aegsete lippude lugusid

Hea Jõhvi valla elanik!   Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üleskutsel tähistame pidulikult 4. juunil 2021 Eesti lipu päeva, mille eesmärk on hoida maakonna ühtekuuluvustunnet, tähtsustada olulisi väärtusi ja tõsta esile Eesti lipu sini-must-valget ilu. Ühtlasi tähistame  tänavu 140 aasta möödumist päevast (29.09.1881), mil sündis idee sini-must-valgest värvikombinatsioonist Tartus, “Vironia” osakonna (praeguse Eesti Üliõpilaste Seltsi) asutamiskoosolekul.  

Töökorraldus 26.aprillist kuni 9.maini 2021

Vabariigi Valitsuse 22.04 2021 korralduse nr 146 alusel leevenevad  koroonaviiruse leviku tõkestamise piiirangud. Alates 26.aprillist  2021 on huvitegevus ja noorsootöö lubatud välistingimustes 10-liikmelistes gruppides, k.a. juhendaja. Alates 3.maist 2021 on lubatud tegevused sisetingimustes, kui selles osaleb kaks isikut, s.h.juhendaja ja üksteisega hoitakse kahemeetrist vahemaad. Järgida tuleb maskikandmise kohustust ja tagada desinfitseerimisnõuete täitmine. Rühmatunde ei toimu. Avalikud üritused sisetingimustes on keelatud,

Kuni 25.aprillini jätkub töö vastavalt kehtestatud piirangutele

Seoses Vabariigi Valitsuse 9.märtsi 2021 korralduse nr 111 tulenevate piirangute pikendamisest ei ole  huvitegevus ja noorsootöö jätkuvalt kuni 25.aprillini 2021 siseruumides  lubatud. Välitingimustes tuleb kinni pidada 2+2 reeglist. Keelatud on avalikud üritused nii sise- kui välitingimustes. Eelnevat arvesse võttes toimuvad huvitegevused võimaluse korral digitaalselt ja üritusi ei toimu. Kuna aprillikuus on huvitegevuste läbiviimine piirangute tõttu taas häiritud, siis märtsikuu osalustasud

Eesti Teadusagentuuri kampaania „Julge olla uudishimulik”

Esmaspäeval (22.03) algas õpilaste teadusfestivali raames kampaania „Julge olla uudishimulik” ehk JOU. Selle eesmärk on suunata noori olema uudishimulik ja küsima küsimusi. Uuriv õpilane on valmis käed külge lööma maailma paremaks muutmisel, tehes seda omandatud teadmiste baasil. JOU kampaania kestab 22. märtsist 13. aprillini.   Osalemiseks tuleb linnapildis (postrid erinevates linnades üle Eesti) ja sotsiaalmeedias leida

Töökorraldus 11.märtsist -11.aprillini 2021

Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse 9.märtsi 2021 korraldusest nr 111 ei ole  huvitegevus ja noorsootöö 11.märtsist -11.aprillini 2021 siseruumides  lubatud. Välitingimustes tuleb kinni pidada 2+2 reeglist. Keelatud on avalikud üritused nii sise- kui välitingimustes. Eelnevat arvesse võttes toimuvad huvitegevused võimaluse korral digitaalselt ja üritusi ei toimu. Märtsikuu osalustasud jäävad aprillikuu ettemaksuks. Aprillikuu eest arveid ei esitata. Lisainfo elektrooniliste kanalite kaudu

Märtsikuus jätkame tegevust piirangutes

Vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutele koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ja kokkuleppel Jõhvi vallavalitsusega toimub huvitegevus ja noorsootöö märtsikuus siseruumides ainult individuaalselt ja/või digiõppel ning õues kuni 10-liikmelistes gruppides koolinoortele ning täiskasvanutele.   Eelkooliealistele lastele huvitegevust EI TOIMU.  Lähtuvalt eelnevast on eelkooliealised lapsed märtsikuus osalustasust vabastatud.   Linnagalerii  on suletud. Tammiku rahvamaja ja seltsimaja tegevused toimuvad

Käitumisjuhised kultuuri-ja huvikeskuses alates 1.märtsist 2021

Seoses koroonaviiruse tõkestamisega ja juhinduses EV valitsuse poolt kehtestatud piirangutest, kehtestame Jõhvi Kultuuri-ja Huvikeskuses alates 1.märtsist  2021 ringitegevuse läbiviimiseks alljärgnevad käitumisreeglid: Haigena ringides osalemine on keelatud ja haigustunnustega (köha, nohu, palavik) osalejaid on juhendajatel õigus viivitamatult koju saata. Järgime hügieenireegleid : peseme ja desinfitseerime käsi, ruumides desinfitseerime pindasid ja ühiselt kasutatavaid töövahendeid peale iga kasutamiskorda.

Töökorraldus alates 22.veebruarist

Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse 19.veebruari 2021 korraldusest nr 82 toimub  huvitegevus ja noorsootöö vähemalt kahe järgneva nädala jooksul siseruumides ainult individuaalselt või digiõppel või õues kuni 50-liikmelistes gruppides. Tammiku rahvamajas, seltsimajas ja linnagaleriis toimuvad tegevused vastavalt kehtestatud piirangutele.   Tuletame meelde, et kõikjal siseruumides tuleb kanda maski, desinfitseerida või pesta käsi vee ja seebiga  ning  liikuda 2+2 reegli

1.veebruarist jätkame kergemate piirangutega

Alates 1.veebruarist jätkub Kultuuri-ja Huvikeskuse tegevus vastavalt 29.jaanuaril 2021 vabariigi valitsuse poolt kehtestatud piirangutele. Huvitegevuste korraldamisel lähtume tegevuste iseloomust ja kontaktsuse riskiastmest ning ruumide suurusest. Põhiliselt jätkame 10+1 osalejaga,kui piirang ei nõua teisiti. Täpsustatud informatsiooni võimalike muudatuste kohta  saate otse ringijuhtidelt. Tammiku rahvamaja, seltsimaja, noortekeskus ja linnagalerii on avatud ja tegutsevad vastavalt piirangutest tulenevatest võimalustest.