Kultuuri-ja huvikeskus jääb suletuks 17.maini

Vastavalt valitsuse otsusele 24.aprillist 2020 on Eestis eriolukorda pikendatud 17.maini. Sellest  tulenevalt jääb ka kultuuri-ja huvikeskus jätkuvalt suletuks. Vabariigi valitsus on koostanud kriisist väljumise strateegia, mille alusel hakatakse tavaelu tasapisi taastama. Lähtuvalt sellest ja üldistest tervisenäitajatest toimub ka huvitegevuste avanemine. Jääme lootma, et see toimub üsna pea. Seniks püsime kodus, hoiame distantsi ja meele rõõmsa!

Avalikke üritusi Eestis mais-juunis ei toimu

27.aprill 2020 – Valitsuse liikmed arutasid kabinetinõupidamisel rahvarikaste ürituste korraldamise võimalikkust kevad-suvisel hooajal ning kiitsid heaks otsuse, mille järgi avalikke üritusi Eestis mais ja juunis ei toimu. Samuti kinnitati kabinetinõupidamisel otsus, et kuni 31. augustini ei toimu Eestis ka suurüritusi. Kuna tänaste andmete põhjal pole võimalik öelda, kas juulis ja augustis saavad toimuda piiratud külastajate

Aprillikuus vähendatakse osalustasu poole võrra

Lp .lapsevanemad  ja huvitegevustes osalejad! Seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega välja kuulutatud eriolukord paneb nii eraisikud kui omavalitsused keerukasse olukorda. Praegu peaksid kõik andma oma panuse selleks, et peale eriolukorra lõppemist toimiks meie riik endiselt. Kõige muu kõrval peame oluliseks, et meie lapsed ja noored saaksid jätkata oma õpinguid huvikoolides  ning arendada oma võimeid huvitegevuses täies

Kultuuri- ja huvikeskus jääb suletuks 1.maini

Seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega on kultuuri-ja huvikeskus suletud 1.maini, kui vahepeal ei otsustata teisiti.  Palume tungivalt lastel viibida kodus. Kõikidest vahepeal ettetulevatest muudatustest ja edaspidistest sammudest anname teada kodulehekülje ja ringijuhendajate kaudu. Lisainfo 33 42 032 (sekretär) või 51 57 496 (direktor) Hoidke ennast ja oma lähedasi! Olge terved! Peatse kohtumiseni! Vabariigi  valitsus on kuulutanud seoses