Märtsikuus jätkame tegevust piirangutes

Vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutele koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ja kokkuleppel Jõhvi vallavalitsusega toimub huvitegevus ja noorsootöö märtsikuus siseruumides ainult individuaalselt ja/või digiõppel ning õues kuni 10-liikmelistes gruppides koolinoortele ning täiskasvanutele.   Eelkooliealistele lastele huvitegevust EI TOIMU.  Lähtuvalt eelnevast on eelkooliealised lapsed märtsikuus osalustasust vabastatud.   Linnagalerii  on suletud. Tammiku rahvamaja ja seltsimaja tegevused toimuvad

Käitumisjuhised kultuuri-ja huvikeskuses alates 1.märtsist 2021

Seoses koroonaviiruse tõkestamisega ja juhinduses EV valitsuse poolt kehtestatud piirangutest, kehtestame Jõhvi Kultuuri-ja Huvikeskuses alates 1.märtsist  2021 ringitegevuse läbiviimiseks alljärgnevad käitumisreeglid: Haigena ringides osalemine on keelatud ja haigustunnustega (köha, nohu, palavik) osalejaid on juhendajatel õigus viivitamatult koju saata. Järgime hügieenireegleid : peseme ja desinfitseerime käsi, ruumides desinfitseerime pindasid ja ühiselt kasutatavaid töövahendeid peale iga kasutamiskorda.