Töökorraldus alates 22.veebruarist

Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse 19.veebruari 2021 korraldusest nr 82 toimub  huvitegevus ja noorsootöö vähemalt kahe järgneva nädala jooksul siseruumides ainult individuaalselt või digiõppel või õues kuni 50-liikmelistes gruppides. Tammiku rahvamajas, seltsimajas ja linnagaleriis toimuvad tegevused vastavalt kehtestatud piirangutele.   Tuletame meelde, et kõikjal siseruumides tuleb kanda maski, desinfitseerida või pesta käsi vee ja seebiga  ning  liikuda 2+2 reegli