Käitumisjuhised kultuuri- ja huvikeskuses alates 18.maist

Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse 5.mai 2020 korraldusest nr. 143 , mis leevendab piiranguid huvitegevuse, noorsoo- ja näituseasutuse töö valdkonnas vastavalt korralduses väljatoodud meetmetele ja juhidudes terviseameti soovitustest palume järgida kultuuri-ja huvikeskuses  alljärgnevaid käitumisjuhised alates 18.maist:   Huviringides tegutseme väikestes gruppides (max 10 inimest) võttes arvesse tegevuse iseloomu ja ruumide suurust. Järgime hügieenireegleid : peseme ja desinfitseerime

Kultuuri- ja huvikeskus avab uksed 18.maist

18.maist alustavad laste – ja noorte huviringid, avanevad noortekeskus ja linnagalerii lähtuvalt Vabariigi Valitsuse 5.mai 2020 korraldusest nr.143, mis leevendab piiranguid huvitegevuse, noorsoo- ja näituseasutuse töö valdkonnas vastavalt korralduses väljatoodud meetmetele. Täiskasvanute tegevused jäävad veel ootele.   Laste- ja noorte huviringid jätkavad kehtiva ajagraafiku järgi. Täpset informatsiooni võimalike muudatuste kohta (nt. grupi suurused, ajad) jagavad