Käitumisjuhised kultuuri- ja huvikeskuses alates 7.septembrist

Seoses koroonaviiruse tõkestamisega ja juhinduses Terviseameti soovitustest, kehtestame Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuses  ringitegevuse läbiviimiseks alljärgnevad käitumisreeglid alates 1.septembrist: Haigena ringides osalemine on keelatud ja haigustunnustega (köha, nohu, palavik) osalejaid on juhendajatel õigus viivitamatult koju saata. Järgime hügieenireegleid: peseme ja desinfitseerime käsi, ruumides desinfitseerime pindasid ja ühiselt kasutatavaid töövahendeid peale iga kasutamiskorda. Maski kandmine on vabatahtlik.

Huviringid alustavad tööd 7.septembrist

Head huviringides osalejad ja lapsevanemad! Pidades silmas koroonaviiruse levikut nii maakonna kui ka valla territooriumil, tuginedes Terviseameti soovitustele ning arvestades võimalikke riske, on Jõhvi vallavalitsus valla haridus-ja kultuuriasustuste pidajana otsustanud lükata edasi kontaktõppe algust Jõhvi valla põhi-ja huvikoolides ning huviringides. Lähtuvalt eelnevast algab ka kultuuri- ja huvikeskuse hooaeg 7.septembrist. 7.-11. septembrini toimuvate lahtiste uste päevade

Malering

Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuses avatakse malering. 6.-15.aastased poisid ja tüdrukud, tere tulemast malemaailma! See imeline mäng põhineb loogilisel, analüütilisel ja matemaatilisel mõtlemisel, soodustab peenmotoorika, mälu, tähelepanu ja visaduse arengut. Male on tulevase eduka lapse võti! Juhendaja: Sergei Novikov – kahekordne pronksmedali võitja Eesti malevõistlustel; neljakordne hõbemedali võitja Paul Kerese rahvusvahelisel mälestusturniiril. Tunnid toimuvad eesti ja vene keeles. Tegevus toimub Teadus- ja loomemajas, aadressil Narva mnt.16 Info

Kunstiringi tunde maikuus ei toimu

Head ringiosalejad!

Maikuus  KUNSTIRINGI TUNDE   EI TOIMU ÕPETAJA HAIGESTUMISE TÕTTU.

Järgmised tunnid toimuvad eeldatavasti juunikuus.

 

JÄLGIGE INFOT MEIE KODULEHEKÜLJEL  https://www.huvikeskus.info/ 

Lisainfo: 33 42 032

Käitumisjuhised kultuuri- ja huvikeskuses alates 18.maist

Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse 5.mai 2020 korraldusest nr. 143 , mis leevendab piiranguid huvitegevuse, noorsoo- ja näituseasutuse töö valdkonnas vastavalt korralduses väljatoodud meetmetele ja juhidudes terviseameti soovitustest palume järgida kultuuri-ja huvikeskuses  alljärgnevaid käitumisjuhised alates 18.maist:   Huviringides tegutseme väikestes gruppides (max 10 inimest) võttes arvesse tegevuse iseloomu ja ruumide suurust. Järgime hügieenireegleid : peseme ja desinfitseerime

Kultuuri- ja huvikeskus avab uksed 18.maist

18.maist alustavad laste – ja noorte huviringid, avanevad noortekeskus ja linnagalerii lähtuvalt Vabariigi Valitsuse 5.mai 2020 korraldusest nr.143, mis leevendab piiranguid huvitegevuse, noorsoo- ja näituseasutuse töö valdkonnas vastavalt korralduses väljatoodud meetmetele. Täiskasvanute tegevused jäävad veel ootele.   Laste- ja noorte huviringid jätkavad kehtiva ajagraafiku järgi. Täpset informatsiooni võimalike muudatuste kohta (nt. grupi suurused, ajad) jagavad