Töökorraldus alates 17.maist

Vabariigi Valitsuse 13.05.2021 korralduse  nr 197 alusel leevenevad  koroonaviiruse leviku tõkestamise piiirangud. Alates 17.maist on välistingimustes  huvitegevus ja noorsootöö lubatud kuni 25-liikmelistes gruppides, k.a. juhendaja. Alates 31. maist on siseruumides lubatud tegevused kuni 10-liikmelises grupis. Kuni 31.maini kehtivad siseruumides praegused piirangud,s.t. keelatud on grupitegevused ning individuaaltegevusi läbi viies tuleb juhinduda 2+2 reeglist. Ruumide täituvus ei tohi olla