Huvikeskus kogub Eesti Vabariigi aegsete lippude lugusid

Hea Jõhvi valla elanik!   Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üleskutsel tähistame pidulikult 4. juunil 2021 Eesti lipu päeva, mille eesmärk on hoida maakonna ühtekuuluvustunnet, tähtsustada olulisi väärtusi ja tõsta esile Eesti lipu sini-must-valget ilu. Ühtlasi tähistame  tänavu 140 aasta möödumist päevast (29.09.1881), mil sündis idee sini-must-valgest värvikombinatsioonist Tartus, “Vironia” osakonna (praeguse Eesti Üliõpilaste Seltsi) asutamiskoosolekul.  

Töökorraldus 26.aprillist kuni 9.maini 2021

Vabariigi Valitsuse 22.04 2021 korralduse nr 146 alusel leevenevad  koroonaviiruse leviku tõkestamise piiirangud. Alates 26.aprillist  2021 on huvitegevus ja noorsootöö lubatud välistingimustes 10-liikmelistes gruppides, k.a. juhendaja. Alates 3.maist 2021 on lubatud tegevused sisetingimustes, kui selles osaleb kaks isikut, s.h.juhendaja ja üksteisega hoitakse kahemeetrist vahemaad. Järgida tuleb maskikandmise kohustust ja tagada desinfitseerimisnõuete täitmine. Rühmatunde ei toimu. Avalikud üritused sisetingimustes on keelatud,