Töökorraldus 11.märtsist -11.aprillini 2021

Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse 9.märtsi 2021 korraldusest nr 111 ei ole  huvitegevus ja noorsootöö 11.märtsist -11.aprillini 2021 siseruumides  lubatud. Välitingimustes tuleb kinni pidada 2+2 reeglist. Keelatud on avalikud üritused nii sise- kui välitingimustes. Eelnevat arvesse võttes toimuvad huvitegevused võimaluse korral digitaalselt ja üritusi ei toimu. Märtsikuu osalustasud jäävad aprillikuu ettemaksuks. Aprillikuu eest arveid ei esitata. Lisainfo elektrooniliste kanalite kaudu