TÄHTIS: Eriolukorra õigusaktid Riigi Teatajas eesti, vene ja inglise keeles

Riigi Teataja esilehel on otselinkidena kättesaadavad kõik eriolukorda sätestavad õigusaktid www.riigiteataja.ee<http://www.riigiteataja.ee> Uuemad aktid kajastatakse vastava märkega „Uus” .Vabariigi Valitsuse aktid ja eriolukorra juhi korraldused avaldatakse kohe, kui need Riigikantseleist avaldamiseks esitatud ja muudatuste korral ajakohaste terviktekstide kehtivate sõnastustena. Lisaks iga uue eriolukorda käsitleva õigusakti avaldamisel tehakse Riigi Teataja FB teavitus. Lisaks tõlkitakse kõik need õigusaktid inglise ja vene