Jõhvi linnagalerii, kohvik “Mozart”

8.01.2011 11:00:00 – 30.01.2011 19:00:00

Jõhvi linnagaleriis eksponeeritakse Jõhvi kunstikooli õpetaja, maalija ja Kohtla-Järve Kunstnike Ühenduse liikme Tamara Breideksi maalide näitust.

Käesoleva näitusega teeb kunstnik lüürilise kõrvalpõike oma elu erinevate aastate loomingule, otsingutele, kriisidele ja nendest väljatulemisele ning läbielatud tundmuste summeerimisele. Iga töö on kui katse välja öelda, mõista ja üldistada seda, mis libiseb käest.

Minu naaber Orest Kiprenski

Külad – Kotlõ ja Netnovo (praegune Leningradi oblast, Kingissepa rajoon), kus sündisid nii Tamara kui Orest, asusid kõrvuti.

Tamara Breideksil oli õnn õppida samas Kunstide Akadeemia kunstikoolis, millegi lõpetas omal ajal Orest Kiprenski.

Kotlõ külakool asus mõisahoones. Mõisahoone peremehest – muusast, härra Albrehti jäädvustas Orest Kiprenski lõuendile.

Käesoleval ajal asub Orest Kiprenski maal Venemaa Muuseumis.

Tööd linngaleriis
Liidia juubel tempera, papp 1994
Kiirabi õli, papp 1990
Manamine õli, papp 1990
Soko Asahara muusikat kuulates õli, papp 1992
Vana kapten pastell 2008
Tütarlaps kollases pastell 2008
Marina pastell 2008
Pidupäev õli, papp 1989
Kivid tempera, tušš 1992
Akutatšava talveaed I, II guašš, tušš 2000
Noorus guašš, akvarell 1997
Eeva Hirvoneni portree õli, papp 1995
Hämarus akvarell 2008
Järv I, II, III akrüül 2004
Kohvik “Mozart”
Sinivoore I, II, III akvarell 2008
Sügis pastell 2005
Kivid tempera, tušš 1992

“Jõhvi Teataja” 12.2010
Ida-Viru – Kultuuri.net 11.01.2011
Ekspress Hotline 11.01.2011
“Inforing” 14.01.2011
“Põhjarannik” 15.01.2011