Jõhvi linnagalerii ja kohvik “Mozart”

04.11.2011 11:00:00 – 30.11.2011 19:00:00

Isolaator on minu maalides ülekantud tähendusega viide. Isolaator, isoleerima, eraldus, eraldama, loomulik, ebaloomulik, süsteemikeskne või kaootiline-ahistavaks saab pidada väga vastuolulisi olukordi. See avaldub ka pisiasjades, takitades inimeste stamphoiakuid ja käitumismalle. Meile märkamatult, otsustame asjade üle sarnaselt, sest süsteem või ühiskonnas toimiv kord eeldab seda – see tuleb iseenesestmõistetavalt. Enesele märkamatult võtame omaks ühiskonna poolt pealesurutud süsteemid, sest ühiskonnast kõrvalejäämine on mõeldamatu. Enesele kindlaksjäämine eeldab tugevust ja põhimõttelisust, tihti tähendab see aga konflikti?

Mind huvitab, mil määral on inimene manipuleeritav ja mis sellega kaasneb. Huvitav, kui tihti kasutame vabadust jääda oma isikupära juurde või kui tihti on valikute taga mugavus. Kui tihti anname mugavuse tõttu järgi oma põhimõtetele?

Survestatus paneb olukorda, kus otsime ängistusest väljapääsu. Kas veidi raskusi muutes on võimalik sattuda uude reaalsusesse? Rahu ja vaikus võib osutuda siiski näiliseks – peagi on vaja leida uus väljapääs – eneseahistamine on samuti talumatu.

Meie identiteet on hõivatud infosüsteemis püsimisega. Iga elatud aasta lisab meie võtmekimpu järjekordse võtme – kuhu?, rahakotti järjekordse kaardi, mille PIN-i mäletamine on ellujäämiseks vältimatu. See on avalikult tolereeritud “terve mõistus”, mis sunnib meid klammerduma teatud hoiakute või asjade – võtmete ja numbrite külge. Palju jääb meil aega “tervemõistuslikkuse” kõrvalt iseenda tarvis? Mis kumab pealiskaudsuse “tunneli” lõpus?

Tööd linnagaleriis

1. Psühhoos 1 2011 segatehnika

2. Psühhoos 2 2011 segatehnika

3. Parempööre 2011 segatehnika

4. Vool 2011 segatehnika

5. Pime 2011 segatehnika

6. Välja! 2011 segatehnika

7. Hüpe 2011 segatehnika

8. Enne tormi 2011 segatehnika

9. Ralli 2011 segatehnika

10.Valik 2011 segatehnika

Kohvik “Mozart”

1. AP – 4162899 1 2006 segatehnika

2. AP – 4162899 2 2007 segatehnika