Noorsootöötaja-robootikaringi juhendaja noortekeskusesse

Jõhvi Kultuuri– ja Huvikeskus võtab tööle noortekeskusesse noorsootöötaja-robootikaringi

juhendaja.

Tööülesanded:

 noori arendavate tegevuste planeerimine, korraldamine, läbiviimine;

 noorsootöö alaste projektide kirjutamine ja juhtimine;

 koostöö tegemine teiste noortega tegelevate asutustega;

 robootika ringi juhendamine ja võistlustel osalemine.

 Noorte suunamine ja omaalgatuste toetamine.

Nõudmised kandidaadile:

 Soovituslik kõrgharidus noorsootöö, pedagoogika, sotsiaaltöö, rekreatsiooni, psühholoogia

või kultuuri erialal;

 eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele ja inglise keele oskus kesktasemel ametialase

sõnavara valdamisega;

 hea arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlusprogrammid);

 noorsootöö- ja lastekaitse seaduse tundmine;

 väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus ning kõrge pingetaluvus;

 valmisolekut õhtuseks tööks ning vajadusel ka nädalavahetustel;

 iseseisvalt töötamise oskus, ettevõtlikkus ja loomingulisus;

 hea noortega kontakti saamise oskus.

Kasuks tuleb:

 orienteeritus meeskonnatööle;

 aktiivsus;

 projektijuhtimise kogemus;

 noortega töötamise kogemus.

Omalt poolt pakume:

 rutiinivaba tööd;

 erialaseid täiendkoolitusi sh. robootika koolitus;

 meeldivat kollektiivi.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 kirjalik avaldus;

 elulookirjeldus ja töö- või teenistuskäik;

 konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

Dokumendid palume esitada 22. jaanuariks 2017 Jõhvi Kultuuri– ja Huvikeskusele aadressil Pargi

40, 41595 Jõhvi, märgusõna „Noorsootöötaja konkurss“ või e-posti aadressil info@huvikeskus.info.

Täiendav info tel 5628 5780 (Jõhvi noorsootöötaja).

Keskusest

Jõhvi Koolinoorte Maja kui laste ja noorte huvikool alustas tegevust Jõhvi rajooni Pioneeride Majana 1954.aastal. Esimesed ringid, mis alustasid tööd,olid lennumudelismi,vene draama-, tantsu-, kunsti-, käsitöö-, raadio-, foto- ja motoring. Sellesse pikka tööperioodi mahub 70 ringi töö ja huvialane tegevus.

Edasi...