Registreerimine: https://forms.gle/fHEUBakeKz7Ph7We6

 

16. augustil 2021 kell 09:00-17:00 bussiekskursioon lennundusmuuseumisse ja lennuakadeemiasse
Võimalik näha oma silmaga laia valikut õhusõidukitest ning proovida kätt lennuki ja helikopteri simulaatoril
Üritus Facebookis: https://www.facebook.com/events/330827371870117/

17. augustil 2021 loengusessioon ”Mehitamata õhusõidukite käitajate täienduskoolitus” Tõnis Jürimäe, Jõhvi kontserdimaja (Pargi 40);
Üritus Facebookis: https://www.facebook.com/events/581730926584184

18. augustil 2021 loengusessioon (teemad ja esinejad täpsustuvad vastavalt huvigrupi soovidele). Jõhvi kontserdimaja (Pargi 40);

15. septembril 2021 loengusessioon “Lennundusega seotud ametid ja tööspetsiifika: lennuliiklusteenindus ja õhusõiduki juhtimine”. Anu V., Jõhvi kontserdimaja (Pargi 40);

16. septembril 2021 loengusessioon “Lennundusega seotud ametid ja tööspetsiifika: lennunduskorraldus ja lennundustehnika”. Kristjan Roosipõld, Karl-Eerik Unt, Jõhvi kontserdimaja (Pargi 40);

Aprillis 2022. a. 2-päevane loengusessioon  (teemad ja esinejad täpsustuvad vastavalt huvigrupi soovidele). Jõhvi kontserdimaja (Pargi 40);

Mais 2022. a. 1-päevane bussiekskursioon Tallinna lennuettevõtetesse

Kõik projekti tegevused on osalejatele tasuta. Jõhvi valla, Toila valla ja Narva-Jõesuu linna elanikele
on tagatud eelisjärjekord piiratud osavõtuarvuga sündmustele registreerimiseks.

Projekti kaasrahastatakse Kirderanniku Koostöökogu LEADER fondi meetmest “Koostöö ja ühistegevuse arendamine”. Projekti tegevuste eesmärk on populariseerida Ida-Virumaa noorte ja karjäärivalikuga silmitsi seisvate inimeste seas lennunduse, tehnoloogia ja inseneeria erialasid.


 

Следующие действия для группы интересов

Регистрация: https://forms.gle/fHEUBakeKz7Ph7We6

16 августа 09.00-17.00 автобусная экскурсия в авиационный музей и в авиационную академию. Возможность увидеть своими глазами широкий выбор воздушных транспортов и попробовать полетать на симуляторе самолета и вертолета

17 августа 2021 сессия лекции «Обучение операторов беспилотных летательных аппаратов» Тынис Юримяэ, Йыхвский Концертный Дом (Парги 40);

18 августа 2021 сессия лекции (темы и выступающие уточнятся соответственно по желанию группы интересов) Йыхвский Концертный Дом (Парги 40);

15 сентября 2021 сессия лекции «Специальности и специфика работы, связанная с авиацией: управление воздушным движением и воздушным судном» Ану В. Йыхвиский Концертный Дом (Парги 40); 

16 сентября 2021 сессия лекции «Специальности и специфика работы, связанные с авиацией: авиационный менеджмент и авиационная техника» Кристьян Роосипыльд, Карл-Эрик Унт,  Йыхвиский Концертный Дом (Парги 40); 

В апреле 2022 – двухдневная сессия лекции (темы и выступающие выяснятся соответственно группе интересов)
Йыхвиский Концертный Дом (Парги 40); 

Mай 2022 – однодневная автобусная экскурсия в Таллинн, в авиационное предприятие

Все мероприятия проекта для участников бесплатны. Для жителей волости Йыхви, Тойла и города Нарва-Йыэсуу гарантирован приоритетный порядок регистрации на мероприятия с ограниченным количеством участников.

Проект финансируется фондом мероприятии программы “Leader” от Ассамблеей Сотрудничества Северо-Восточного под названием “Развитие сотрудничества и совместной деятельности”. Цель деятельности проекта – популяризовать авиационные, технические и инженерные профессии среди молодежи Ида-Вирумаа и среди тех, кто сталкивается с выбором профессии.