Ida-Virumaal aset leidva sündmuste sarjale “North-East Takeoff” annab avapaugu lennunduskonverents, mis toimub 23. juulil 2021 Jõhvi Kontserdimajas. Rändkonverentsiga, mis sel aastal on aset leidmas Ida-Virumaal, tutvustatakse lennundussektorile siinset taristut ja arengupotentsiaali. Kohale on oodata ministreid ning väliskülalisi.

Konverentsist on võimalik tasuta osa saada, kuid eelisjärjekord registreerimiseks perioodil 23.05-23.06 on avatud Jõhvi valla, Toila valla ja Narva-Jõesuu linna omavalitsusüksuste elanikele, kellele on planeeritud ka bussitransport suurematest keskustest ürituse toimumispaika ja tagasi (NB! Kohtade arv on piiratud). 24. juunist 19. juulini 2021 on konverentsile registreerumine avatud kõigile huvilistele.
Registreerimine lõpeb 22.07 kell 10:00
Konverents “Regionaallennunduse hetkeolukord ja potentsiaal turismisektori arengule II”

Ajakava

23.07.21 kell 11:30-18:00, Jõhvi Kontserdimaja kammersaalis (Pargi 40)
11:30 Avasõnad ja kokkuvõte eelmisest aastast
 • Tervitussõnad edastab ürituse korraldaja ja Diamond Sky tegevjuht Ken Koort
 • Ülevaate eelmise aastast toob Teieni Eesti lennunduse toetusrühma esimees Henn Põlluaas
11:45 Regionaallennundus kui riiklik prioriteet
 • Eesti regionaallennunduse visioon 2025-2030 – Eesti Vabariigi riigikogu lennunduse toetusrühma aseesimees Timo Suslov
 • Eesti regionaallennundus lennufirma pilgu läbi – Xfly kommunikatsioonijuht Toomas Uibo
 • Välisinvesteeringute võimalused regionaallennunduses – EASi välisinvesteeringute arendusjuht Raido Lember
 • Eesti kui lennundusriik – Eesti Lennundusklastri juht Kristo Reinsalu
13:05 Lõunapaus
13:50 Regionaallennujaamade hetkeolukord
 • Lennunduse osatähtsuse kasv Jõhvi linna arengus – Jõhvi vallavalitsuse liige Arvo Aller
 • Tartu lennujaama arenguplaan, testkeskuse loomise kontseptsioon – Tartu linna turundusjuht Helen Kalberg
 • Rekonstrueeritud lennujaama mõju Pärnu linnale ja turismiarengule – Pärnu Linnavolikogu esimees Andrei Korobeinik
 • Eesti regionaalsete lennujaamade teenindusmahud – Tallinna Lennujaama finantsjuht Anneli Turkin (via ZOOM)
Paneeldiskussioon
15:30 Kohvipaus
15:50 Innovations and best practices (inglise keeles)
 • Cooperation opportunities of EAS in developing regional aviation in Estonia –
  EAS Äri- ja konverentsiturismi projektijuht Thea Gents
 • Connecting regional airports in Europe – Airport Regions Council tegevdirektor Sergi Alegre
 • How the Nordics lead the way in green aviation – Nordic Network of Electric Aviation koordinaator Maria Fiskerud (Via Zoom)
 • Regional Aviation and its innovations in Finland, by the example of Helsinki East Aerodrome – Helsinki East Aerodrome esimees Esa Korjula

Paneeldiskussioon

17:30 Kokkuvõte

18:00 Lõpp

Konverentsi moderaator on EASi välisinvesteeringute arendusjuht Raido Lember.

Projekti kaasrahastatakse Kirderanniku Koostöökogu LEADER fondi meetmest “Koostöö ja ühistegevuse arendamine”. Projekti tegevuste eesmärk on populariseerida Ida-Virumaa noorte ja karjäärivalikuga silmitsi seisvate inimeste seas lennunduse, tehnoloogia ja inseneeria erialasid.

Üritusele on võimalik saabuda tasuta bussiga:
23.07:
10:00 Narva-Jõesuu Coopi poe vastas busside lõpp-peatus
10:15 Sillamäe bussijaam
10:35 Toila SPA
Jõhvi kontserdimaja

19:00 Jõhvi Kontserdimaja – Toila SPA – Sillamäe bussijaam – Narva-Jõesuu

Lisainfo

Ingrit Roosileht, Ingrit.roosileht@diamond-sky.aero, 565 3110
Diamond Sky turundusjuht

Kristo Kõrgnurm, kristo@huvikeskus.info, 58 666 952
Projektijuht / Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus

Denis Dudarev, denis@huvikeskus.info, 53339851
Tehniline koordinaator

Anastassia Gavrina, anastassiagavrina98@gmail.com
koordinaator (vene k.)


На авиационной конференции 23 июля в Концертном доме Йыхви будет дан старт серии мероприятии “North-East Takeoff”, которые пройдут в Ида-Вирумаа. На конференции, которая проходит в этом году в Ида-Вирумаа, Вас познакомят с инфраструктурой и потенциалом развития авиационного сектора. Ожидается, что примут участие министры и иностранные гости.
На конференции есть возможность бесплатного участия, однако с 23.05-23.06 открыта регистрация для жителей волости Йыхви, Тойла и для жителей города Нарва-Йыесуу, также им запланирован бесплатный автобусный транспорт из больших центров до места проведения мероприятия и обратно (NB! Количество мест ограничено). А с 24.06-18.07 регистрация на конференция открыта для всех желающих.

Ориентировочная программа

23.07.21 время 11:30-18:00, Йыхвиский концертный дом камерный зал (Парги 40)

11:30 Открытие и итоги с прошлогодней конференции

 • Приветственные слова говорит организатор мероприятия и генеральный директор Diamond Sky Кен Коорт
 • Обзор о прошедшем в прошлом году мероприятии говорит председатель группы поддержки авиации Эстонии – Хенн Пыллуаас

11.45 Региональная авиация как национальный приоритет

 • Видение региональной авиации Эстонии на 2025-2030 годы – заместитель председателя по авиации Рийгикогу Тимо Сусслов
 • Региональная авиация Эстонии глазами авиакомпании – менеджер по коммуникациям Xfly Тоомас Уйбо
 • Возможности для иностранных инвестиций в региональную авиацию – Райдо Лембер, менеджер по развитию иностранных инвестиций EAS
 • Эстония как авиационное государство-глава Эстонского авиационного кластера Кристо Рейнсалу

13.05 Обед

13.50 Текущее состояние региональных аэропортов

 • Повышение роли авиации в развитии города Йыхви – Член волостного управления Йыхви Арво Аллер
 • План развития аэропорта Тарту, концепция создания испытательного центра – мэр Тарту Урмас Клаас
 • Влияние реконструированного аэропорта на развитие города Пярну и туризма – председатель городского собрания Пярну Андрей Коробейник
 • Повышение роли авиации в развитии города Йыхви – Член волостного правления Йыхви Арво Аллер
 • Объем обслуживания региональных аэропортов Эстонии – финансовый менеджер Таллиннского аэропорта Аннели Туркин (через ZOOM)

Панельная дискуссия

 

15.30 Перерыв

 

15.50 Инноваций и лучший опыт (на английском языке)

 • Возможности сотрудничества EAS в развитии региональной авиации в Эстонии – руководитель проектов по бизнес- и деловому туризму EAS Теа Гентс
 • Подключение региональных аэропортов в Европе – генеральный директор Airport Regions Council Серги Алегри
 • Как Северные страны лидируют в зеленой авиации – координатор Nordic Network of Green Aviation (Скандинавская сеть зеленой авиации) Мария Фискеруд (через Zoom)
 • Региональная авиация и ее инновации в Финляндии, на примере аэропорта Сейняйоки – председатель Helsinki East Aerodrome – Еса Корюра

Панельная дискуссия

17:15 Заключение

18:00 Окончание

Модератором конференции является Райдо Лембер, руководитель по развития EAS по иностранным инвестициям.

 

Проект финансируется фондом мероприятии программы “Leader” от Ассамблеей Сотрудничества Северо-Восточного под названием “Развитие сотрудничества и совместной деятельности”. Цель деятельности проекта – популяризовать авиационные, технические и инженерные профессии среди молодежи Ида-Вирумаа и среди тех, кто сталкивается с выбором профессии.

 

Фейсбук: https://www.facebook.com/events/935854843895016

Есть возможность приехать на мероприятие на бесплатном автобусе:

23.07:

10.00Нарва-Йыесуу напротив Coop остановка для автобусов
10:15 автобусный вокзал Силламяэ
10:35 Тойла СПА
Йыхвиский Концертный Дом

 

19.00 Йыхвиский Концертный Дом – Тойла СПА – автовокзал Силламяэ – Нарва-Йыесуу

Фейсбук: https://www.facebook.com/events/935854843895016

Регистрация закроется 22.07 10:00

Дополнительная информация

Кристо Кыргнурм, kristo@huvikeskus.info, 58 666 952
Руководитель проекта/ Йыхвиский центр культуры и интересов

Денис Дударев, denis@huvikeskus.info, 53339851
Технический координатор Лётных дней Йыхви

Анастасия Гаврина, anastassiagavrina98@gmail.com
Координатор (по русский)