XV vähemusrahvuste kultuurifestival

„Rahvuskultuuride loomepada“

 

17.-21.september  Jõhvi Kontserdimaja kohvikus „Noot“

 

Rahvustoitude nädal

 

18.septembril kell 17.00  kaubanduskeskuses „Jõhvikas“  (Keskväljak 6)

 „Loomepada-15“ margi ,ümbriku ja eritempli esitlus

 

22.septembril kell 14. 00   Narva kultuurimajas „Rugodiv“

Kontsert „Minu kodu-Eestimaa“, kaastegevad  rahvamuusikakollektiivid „Žitnitsa“ Valgevenest ja „Jarzebiny“ Poolast

 

23.septembril Jõhvi Kontserdimajas

11.00 – 12.00 – esitlus: Rahvuste maitsed (I korruse fuajees)

11.30 – päeva avamine (II korruse fuajee)

11.30-16.00 –  rahvusliku käsitöö näitused ja meistriklassid (II ja III korruse fuajee)

– Narva pitsikooli näitus „Pits kui kunst“ (Salva saal)

12.00-14.30 –konverents „  Kultuuripärand – mineviku mälestus, tuleviku tugisammas“ (kammersaal)

12.30 – Kirjanduslikud kohtumised  (Salva saal)

13.30-14.15 Laulame koos  – eestlauljad  rahvamuusikud Ervin Lember , Illar Vimberg, Anatoli Zamahhov /III korruse fuajee/

14.00 – Kalendermärkmiku “Ida- Virumaa rahvuspühad ja traditsioonid” esitlus (kammersaal)

14.30-15.30  Tallinna Poistekoori kontsert /suur saal/

16.00- 18.30 Galakontsert rahvuskultuuriseltside kollektiividelt ja külaliskollektiividelt „Zitnitsa“ /Valgevene/ ja „Jarzebiny“/Poola“ (suur saal)

18.30 – pidupäevatort (II ja III korruse fuajees)’

 

Korraldajad ja toetajad: Ida-Virumaa Integratsioonikeskus, Jõhvi Vallavalitsus, Jõhvi Kultuuri-ja Huvikeskus Kultuuriministeerium, Integratsiooni SA, Eesti Kultuurkapital, Jõhvi Kontserdimaja, kaubanduskeskus „ Jõhvikas“ ,kohvik „Noot“


XV фестиваль культуры национальных меньшинств

                       RAHVUSKULTUURIDE  LOOMEPADA

                                  17 по 23 сентября 2018

17 по 21 сентября в кафе  „NootЙыхвиский Концертный Дом

 

Неделя национальных блюд

 

18 сентября в 17.00  в торговом центре „Jõhvikas“  (Keskväljak 6)

  Презентация  штемпеля, конверта и марки „Loomepada-15“

 

22 сентября в 14.00   в Нарвском Доме культуры «Ругодив».

Концерт «Мой дом-Эстония» c участием гостей ансамблей из Польши и Беларусь

 

23 сентября Йыхвиском Концертном Доме  

11.00 – 12.00 –Дегустация национальных блюд /фойе I этажа/

11.30 – Открытие фестиваля  /фойе II- этажа/

 11.30-16.00 –  Выставки и проведение мастер-классов народного рукоделия /фойе II-III этажа/

Выставка Нарвской школы кружева “ Кружево как искусство“ /Салва зал/

12.00-14.30 –Конференция  «Наше наследие: где прошлое встречается с будущим»  /малый зал/

12.30 Литературные встречи  / Салва зал/

13.30-14.30 Поём вместе- запевалы и народные музыканты Эрвин Лембер , Иллар Вимберг и Анатоли Замахов /фойе III  этажа/

14.00 – Презентация еженедельника  “Национальные праздники и традиции Ида-Вирумаа“ /малый зал/

14.30-15.30   Концерт Таллиннского Хора мальчиков /большой зал/

16.00- 18.30 Гала-концерт самодеятельных коллективов культурных обществ национальных меньшинств и гостей – ансамбль «Житница», Беларусь и ансамбль „Jarzebiny”, Польша’ /большой зал/

18.30 – Праздничный торт  /фойе II-III  этажа/

 

Korraldajad ja toetajad: Ida-Virumaa Integratsioonikeskus, Jõhvi Vallavalitsus, Jõhvi Kultuuri-ja Huvikeskus Kultuuriministeerium, Integratsiooni SA, Eesti Kultuurkapital, Jõhvi Kontserdimaja, kaubanduskeskus „ Jõhvikas“ ,kohvik „Noot“