Jõhvi laulukevad 2017

              Jõhvi laste- ja noorte lauluvõistlus

                Jõhvi laulukevad 2017

 Juhend

Korraldaja: Jõhvi Kultuuri-ja Huvikeskus

Toimumise koht: Jõhvi Kontserdimaja kammersaal.

Toimumise aeg: 2.aprill  2017  kell 12.00

Osalejad:  Jõhvi vallas elavad ja/või Jõhvi üldharidus-, huvikoolides õppivad, klubides, seltsides jne. tegutsevad lapsed ja noored.

 

Osalejate vanuseastmed: 3-4-, 5-6-, 7-8-, 9-10-, 11-12-, 13-14-, 15-16- ja  17-19 a.

Osalemistingimused:

  • Igal osalejal tuleb esitada  üks laul.
  • Laulu esitamisel võib olla 1-2 taustalauljat, saateks võib kasutada elavat muusikat või fonogrammi.
  • Osalejate vanust arvestatakse seisuga 2.aprill 2017.a.
  • Registreerimine kuni 20.märtsini  2017a.

Registreerimisel palun edastada järgmised andmed :

*Laulja ees- ja perekonnanimi

*Sünniaeg (päev,kuu,aasta)

*Elukoht

*Kool, lasteaed ,huvikool (mida esindab)

*Kontakttelefon

*Laulu pealkiri

*Sõnade/viisi autor

*Saatepill/saade

*Saatja nimi

*Juhendaja nimi

*Juhendaja e-mail, telefon

*Taustlaulja(te) nimi(ed)

Andmed edastada või ankeedid  tuua Jõhvi Kultuuri-ja Huvikeskusesse või saata aadressile anne.uttendorf@johvi.ee

 

Hindamine:

  • Lauljaid hindab 3-5 liikmeline žürii.
  • Hinnatakse repertuaari sobivust esitaja vanusele, esineja emotsionaalsust, terviklikku interpretatsiooni, intonatsiooni, diktsiooni, ja  individuaalseid hääle omadusi.

 

Auhindamine:

  • Igas vanuserühmas antakse välja 3 auhinnalist kohta
  • Žüriil on õigus välja anda lisapreemiaid
  • Žüriil on õigus jätta välja andmata ning  ümber jagada auhinnalisi kohti osalejate vähesuse või esinemistaseme tõttu
  • Auhindamine toimub võistlusega samal päeval

NB! Parimad lauljad esindavad Jõhvit Ida-Virumaa laste lauluvõistlusel 29.aprillil 2017

 

Info : Anne Uttendorf  tel.: 51 57 496 ; anne.uttendorf@johvi.ee

Keskusest

Jõhvi Koolinoorte Maja kui laste ja noorte huvikool alustas tegevust Jõhvi rajooni Pioneeride Majana 1954.aastal. Esimesed ringid, mis alustasid tööd,olid lennumudelismi,vene draama-, tantsu-, kunsti-, käsitöö-, raadio-, foto- ja motoring. Sellesse pikka tööperioodi mahub 70 ringi töö ja huvialane tegevus.

Edasi...