IDA-VIRUMAA KOOLITEATRITE FESTIVAL 2017

 IDA-VIRUMAA KOOLITEATRITE  FESTIVAL 2017

 

KORRALDAJA :  Jõhvi Kultuuri-ja Huvikeskus

TOIMUMISAEG:   6.-8.märts 2017a.

TOIMUMISKOHT:  Jõhvi Kontserdimaja (Jõhvi, Pargi 40)

 

Ida-Virumaa Kooliteatrite festival on üleriigilise festivali eelvooruks, seetõttu lähtuvad  osalemistingimused  üleriigilise kooliteatrite festivali tingimustest.

OSALEJAD:

 alg-ja põhikoolide, gümnaasiumide ,põhikooli haridusel baseeruvate ametikoolide , huvikoolide ja kultuuriasutuste  näiteringid  vanusegruppides 1.-4 klass , 5.-9.klass ja 10.-12.klass ning erivajadustega inimeste näiteringid.

  Erandjuhtudel ja vastavalt kokkuleppele  korraldajatega võivad osaleda ka trupid, kuhu   kuuluvad ka üksikud teiste vanuserühmade õpilased. (Vanuseaste määratakse sellistel juhtudel enamuse õpilaste vanuse järgi). 

 

TINGIMUSED:

1.esitatavate teoste temaatika on vaba.

2. osalejate arv trupis ei ole piiratud

3. Etenduste pikkused koos lava ettevalmistuse ja lava vabastamisega on:

1.-4.klass – kuni 20 minutit

5.-9.klasss – kuni 30 minutit

10.-12.klass – kuni 45 minutit

Palume tungivalt etteantud aegadest kinni pidada !!!

Züriil on õigus etendus katkestada ajapiiri ületamisel!

4. Iga asutus võib igas vanusegrupis esitada ühe etenduse. Erandjuhud kokkuleppel   korraldajatega.

5. Festivalipäevad on jagatud vanusegruppide vahel järgnevalt:

6.märtsil – 5.-9.klass

7.märtsil – 10.-12.klass

8.märts  -   1.-4.klass

6 . Lähtuvalt etendusest on võimalus valida kahe esinemiskoha vahel-

kontserdimaja suur saal (lava max mõõtmed 17,5×15,2 m) või

kammersaal (lavaosa mõõtmed 11,2×7,2 m),vt. www.concert.ee

7. Kasutada võib erinevaid  audio-visuaalseid lahendusi

8. Dekoratsioone saab kinnitada ülevalt stangede külge, põranda külge kinnitamine ei ole lubatud.

9. Esinejad saavad kasutada lava taga garderoobe

10.Esinemispäeval palume žüriile esitada etenduse kavalehe ,kus on kirjas : etenduse   nimi, lavastaja, osatäitjad

ŽÜRII , HINDAMINE  ja TUNNUSTAMINE:

1. Etendusi hindab kuni 5liikmeline žürii, mille esimees on Eesti Harrastustearite Liidu         esindaja

2.  Hinnatakse –näitlejameisterlikkust, lavalist liikumist, hääle kasutamist,  muusikalist kujundust, valguskujundust, kostüüme, dekoratsioone, temaatika   sobivust eale, trupi omavahelist koostööd ,lavastaja tööd jms.

3. Žürii analüüsib etendusi lavastajate, trupijuhtide ja osavõtjatega kohe pärast iga etenduse lõppu.

4. Zürii otsusel antakse igas vanusegrupis välja kolm auhinnalist kohta, lisaks  hulk eripreemiad,nt. parimatele lavastajatele, osatäitjatele, muusikalisele kujundusele,kostüümidele jne.

5. Igast vanusegrupist saab üks  teatritrupp osalemisõiguse kooliteatrite üleriigilisel    festivalil, mis    2017.a.toimub :

– Gümnaasium (10.-12. kl.)-  7.-9.aprill  , Tallinn

– Põhikool (5.-9. kl.)  –  21.-22.aprill , Jõhvi

– Algklassid (1.-4. kl.)  -  5.-6.mai , Kolga, Harjumaa

REGISTREERIMINE:

1.Registreerimine konkursile toimub ainult kirjalikus vormis osalejaankeetide alusel.(lisatud kirja lõpus,lk.3)

2.Ankeedid tuua või saata Jõhvi Kultuuri-ja Huvikeskusesse postiaadressil 41537 , Jõhvi    Pargi 40 või e-mailil anne.uttendorf@gmail.com

3.Registreerimise viimane päev on 20.veebruar 2017.a.

LISAINFO:   Anne Uttendorf   -   51 57 496, anne.uttendorf@gmail.com

—————————————————————————————-

Saata 20.veebruar 2017.a.

Jõhvi Kultuuri-ja Huvikeskus, Pargi 40, 41537  Jõhvi   või anne.uttendorf@gmail.com

IDA-VIRUMAA KOOLITEATRITE FESTIVAL 2017

 

                                     Osaleja ankeet

 1. KOOL  (huvikool, kultuuriasutus vms)………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. VANUSEGRUPP  …………………………………………………………………………………

 

 1. TRUPI JUHENDAJA  …………………………………………………………………….

 

 1.  ETENDUSE NIMETUS   ………………………………………………………………….

 

 1. AUTOR  ……………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. LAVASTAJA ………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. ETENDUSE PIKKUS …………………………………………………………………………………………….

 

 1. ETTEVALMISTUSAEG LAVAL …………………………………………………………

 

 1. LAVA VABASTAMISE AEG ……………………………………………………………

 

 1. OSALEJATE ARV ………………………………………………………………………………………………..

 

 1. TEHNILISED VAJADUSED ………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. LAVA (eelistus-suur saal või kammersaal) ……………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

10.KONTAKTANDMED  (juhendaja telefon, e-mail) ……………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

11.MUU INFO ……………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Keskusest

Jõhvi Koolinoorte Maja kui laste ja noorte huvikool alustas tegevust Jõhvi rajooni Pioneeride Majana 1954.aastal. Esimesed ringid, mis alustasid tööd,olid lennumudelismi,vene draama-, tantsu-, kunsti-, käsitöö-, raadio-, foto- ja motoring. Sellesse pikka tööperioodi mahub 70 ringi töö ja huvialane tegevus.

Edasi...